Navodila za uporabo pisalne mize ecoSMART2

Montaža pisalne mize ni zahtevna in traja približno 15-25 minut. Za sestavljanje miznega podnožja so vsa orodja in ključi že priloženi, za montažo mizne plošče pa potrebujete meter in vrtačnik ali vrtalni stroj, saj mizne plošče še nimajo ivrtanih lukenj.

1. Korak

Montaža nastavka za mizno ploščo

Najprej na vsako od nog pritrdite nastavek za mizno ploščo. V luknjice na podnožju vstavite gumijaste podložke. Podložke zmanjšujejo prenos vibracij iz mizne plošče na podnožje in obratno.

2. Korak

Pritrjevanje levega in desnega motorja

Pri drugem koraku pritrdite levo in desno nogo podnožja. V vsaki od nog je vgrajen elektromotor, ki pa ga zanekrat še ni potrebno povezovati na kontrolno enoto.

3. Korak

Vrtljivi podstavki preprečujejo zibanje pisalne mize

Na vsako od nog pritrdite podstavek. V vsak podstavek pritrdite nastavljive podložke, ki se pri zadnjem koraku uporabijo za fino nastavitev lege pisalne mize.

4. Korak

Nastavitev širine pisalne mize

Nastavite širino podnožja, ta se lahko nastavi od 100cm do 165cm. Podnožje je priporočljivo nastaviti na širino, ki je približno 10-20cm krajša od dolžine delovne plošče.

5. Korak

Dvižno podnožje obrnite in pritrdite ploščo

Za natančno montažo mizne površine na podnožje, naprej mizno ploščo položite na tla. Nato obrnite dvižno podnožje in ga pozicionirajte na sredino mizne plošče. Preden ploščo fiksirate z vijaki, z metrom še enkrat preverite odmike od robov. Plošče nimajo izvrtanih lukenj, zato za montažo potrebujete vrtačnik ali vrtalni stroj.

6. Korak

Enakomernost pisalne mize

Preden pisalno mize vključite, morate obvezno pritrditi kontrolno enoto na mizno ploščo. Kontrolna enota vsebuje senzorje, zato v primeru, ko ni pritrjena in se prosto giblje, javlja napako. Pred prvo uporabo je priporočljivo narediti še RESET postopek, ki je opisan spodaj.

Nasveti in priporočila

Nasvet #1
Mizna plošča nima izvrtanih lukenj za pritrditev podnožja. Vijaki so priloženi, vendar morate luknje narediti sami, zato vam pri montaži priporočamo uporabo vijačnika ali vrtalnega stroja. Drugega orodja ne potrebujete, saj so imbus ključi za sestavljanje podnožja že priloženi.
Nasvet #2
Za natančno montažo mizne plošče na sredino podnožja, vam svetujemo, da mizno plošo položite na tla, obrnete podnožje in ga z metrom pozicionirate točno na sredino. Ko bo plošča natančno na sredini, jo privijete s priloženimi vijaki.

Nasvet #3
Vijaki za pritrditev mizne plošče so priloženi. V primeru, da uporabljate mizno ploščo drugega proizvajalca, vam svetujemo, da najprej preverite dolžino vijakov in debelino mizne plošče. V kolikor so daljši od debeline plošče, boste pri montaži prevrtali zgornjo stran mizne plošče.
Nasvet #4
V kontrolni enoti pisalne mize se nahajajo senzorji za stabilnost mize. V kolikor ta kontrolna enota ni trdno fiksirana na spodnjo stran mizne plošče, pisalna miza javlja napake. Zato je pred prvim poskusom delovanja potrebno kontrolno enoto trdno pritrditi na mizno ploščo.

Uporaba kontrolne enote

Dviganje in spuščanje pisalne mize

Pisalna miza se dviga in spušča s pritiskom na tipki GOR in DOL. Za dvig ali spust morate tipko držati, na željeni višini pa jo izpustite in pisalna miza se bo ustavila. Pisalna miza ima vgrajen varnostni mehanizem, ki jo ustavi ob trku v oviro ali ob močnejšem udarcu. Prav tako ima vgrajeno funkcijo, ki po nekaj časa neaktivnosti, zaklene tipke. Za ponovno uporabo je potrebno držati tipko M vsaj 5 sekund. Celoten postopek dviganja, spuščanja in odklepanja pisalne mize si lahko ogledate na videu.

Programiranje MEMORY funkcije

Pisalna miza ima vgrajeno funkcijo MEMORY. S to funkcijo lahko shranite tri različne višine pisalne mize. Za vnos višine morate najprej nastaviti pisalno mizo na željeno višino. Pritisnite tipko M, nato pa pritisnite eno od tipk 1,2 ali 3 in višina se bo shranila na to tipko. Celoten postopek programiranja pisalne mize si lahko ogledate na videu.

Resetiranje pisalne mize

Pri tem modelu pisalne mize obstajata dve funkciji RESET. Prva je FACTORY RESET, ta ponastavi senzorje in elektromotorje v pisalni mizi in skalibrira merilnik višine. Resetiranje se lahko opravi na katerikoli višini, pri postopku pa morate sočasno držati tipki GOR in DOL. Pisalna miza se bo spustila do najnižje višine, na ekranu se bo izpisalo RST. Šele ko se na ekranu ponovno izpiše višina, lahko spustite tipki. Priporočljivo jo je uporabiti pred prvo uporabo, ali v primeru, ko pisalna miza na ekranu izpiše kakšno napako. Za podroben opis napak lahko preberete seznam spodaj. Druga funkcija pa je MEMORY RESET, ta iz sistema izbriše podatke, ki jih je sprogramiral uporabnik (MEMORY). Pri tej funkciji je potrebno sočasno držati tipki GOR, M in T, dokler pisalna miza ne zapiska. Celoten postopek resetiranja pisalne mize si lahko ogledate na videu.

Izbira merilne enote cm/inch

Ekran pisalne mize lahko višino izpisuje v centimetrih ali inčih. Pisalne mize privzeto uporabljajo centimetrem, v kolikor se zgodi, da uporabnik pisalne mize med uporabo naključno zamenja ti dve enoti, lahko s tem postopkom enostavno odpravite to napako. Za zamenjavo merske enote je potrebno samo držati tipko T več kot 8 sekund.

Izpis napak na ekranu pisalne mize

V kolikor pri delovanju pisalne mize pride do napake, se šifra napake izpiše na ekranu. Te napake in rešitve zanje so sledeče:
E01/E06/E07
Napaka v električnem napajanju. Pisalno mizo za nekaj minut izklopite iz vtičnice in opravite resetiranje.
HOT
Pregretje elektromotorja. Pisalno mizo prenehajte uporabljati za približno 20 minut, da se lahko ohladi.
E02
Leva in desna noga sta na različnih višinah, potrebno je opraviti resetiranje.
E04
Kontrolna enota ni priključena, preverite povezavo kontrolerja z kontrolno enoto.
E05/E08
Trk ali neravnovesje pisalne mize. V kolikor do trka ali neravovesja ni prišlo, je potrebno preveriti, če je kontrolna enota trdno pritrjena na delovno ploščo. V kontrolni enoti se nahajajo senzorji, v kolikor ta ni trdno fiksirana, pisalna miza javlja napako.
E11/E21
Ni signala iz motorja noge. Preverite če so vsi kabli in konektorji med nogami in kontrolno enoto trdno pritrjeni. Napaka E11 označuje levo nogo, E21 pa desno nogo.

E12/E22
Napaka v električnem napajanju levega eli desnega motorja noge. Napaka E12 označuje levo nogo, E22 pa desno. Pisalno mizo za nekaj minut izklopite iz vtičnice in opravite resetiranje.
E13/E23
Poškodovan napajalni kabel levega ali desnega motorja noge. Napaka E13 označuje levo nogo, E23 pa desno. Najprej preverite če so konektorji trdno nameščeni. V kolikor napaka ne izgine, je potrebno zamenjati kabel.
E14/E24
Poškodovan senzorski kabel levega ali desnega motorja noge. Napaka E14 označuje levo nogo, E24 pa desno. Najprej preverite če so konektorji trdno nameščeni. V kolikor napaka ne izgine, je potrebno zamenjati kabel.
E15/E25
Kratek stik na levem ali desnem motorju noge. Napaka E15 označuje levo nogo, E25 pa desno. Potrebno je popravilo ali menjava elektromotorja.

E16/E26
Prevelika obremenitev pri dviganju levega ali desnega motorja noge. Napaka E16 označuje levo nogo, E26 pa desno. Razbremenite pisalno mizo in opravite postopek resetiranja.
E17/E27
Elektromotor se giblje v napačni smeri. Napaka E17 označuje levo nogo, E27 pa desno. Potrebno je popravilo ali menjava elektromotorja ali kablov.

E18/E28
Prevelika obremenitev pri spuščanju levega ali desnega motorja noge. Napaka E16 označuje levo nogo, E26 pa desno. Razbremenite pisalno mizo in opravite postopek resetiranja.
E42
Napaka v MEMORY sistemu kontrolne enote. Pisalno mizo za nekaj minut izklopite iz vtičnice in opravite resetiranje.

E43
Napaka v sistemu za zaznavanje trka. V kolikor napaka ne izgine, je potrebna menjava kontrolne enote.

Dodatne možnosti nastavitev


Pisalna miza ecoSMART2 omogoča še dodatne nastavitve, s katerimi lahko popolnoma po meri prilagodite delovanje vseh funkcij pisalne mize. Te funkcije so sledeče:

Izklop zaklepa tipkovnice
Pisalna miza ima privzeto nastavljeno avtomatsko zaklepanje tipkovnice, ki zaklene tipkovnico po določenem času neuporave. To funkcijo je mogoče izklopiti. Istočasno za 5 sekund držite tipki M in T, dokler miza ne zapiska, na ekranu pa utripa S-1. Nato pritiskajte tipko DOL, dokler se na ekranu izpiše S-7. Nato pritisnite tipko M in na ekranu se bo prikazala trenutna nastavitev avtomatskega zaklepa (0-OFF, 1-ON), katero lahko spreminjate s tipkama GOR in DOL. Za potrditev spremembe pritisnite tipko M. Uspešna sprememba se izpiše kot L-S , neuspešna sprememba pa kot L-F.
Debelina mizne plošče
Višina se na podnožju izpisuje privzeto izpisuje brez upoštevanja debeline mizne plošče. S to funkcijo lahko spremenite to nastavitev tako, da bo v izpisu višine, upoštevana tudi debelina mizne plošče, od 0 do 5cm. Istočasno za 5 sekund držite tipki M in T, dokler miza ne zapiska, na ekranu pa utripa S-1. Nato pritiskajte tipko DOL, dokler se na ekranu izpiše S-6. Nato pritisnite tipko M in na ekranu se bo prikazala debelina mizne plošče, katero lahko s tipkama GOR in DOL spreminjate od 0cm do 5cm. Za potrditev spremembe pritisnite tipko M. Uspešna sprememba se izpiše kot L-S , neuspešna sprememba pa kot L-F.
Omejitev minimalne višine
Istočasno za 5 sekund držite tipki M in T, dokler miza ne zapiska, na ekranu pa utripa S-1. Nato enkrat pritisnite tipko M in na ekranu se bo prikazala minimalna višina, katero lahko nastavite s tipkama GOR in DOL. Za potrditev spremembe pritisnite tipko M. Uspešna sprememba se izpiše kot L-S , neuspešna sprememba pa kot L-F.
Omejitev maksimalne višine
Istočasno za 5 sekund držite tipki M in T, dokler miza ne zapiska, na ekranu pa utripa S-1. Nato pritiskajte tipko DOL, dokler se na ekranu izpiše S-2. Nato pritisnite tipko M in na ekranu se bo prikazala maksimalna višina, katero lahko nastavite s tipkama GOR in DOL. Za potrditev spremembe pritisnite tipko M. Uspešna sprememba se izpiše kot L-S , neuspešna sprememba pa kot L-F.
Občutljivost senzorja trka pri dviganju
Istočasno za 5 sekund držite tipki M in T, dokler miza ne zapiska, na ekranu pa utripa S-1. Nato pritiskajte tipko DOL, dokler se na ekranu izpiše S-3. Nato pritisnite tipko M in na ekranu se bo prikazala stopnja občutljivosti, katero lahko s tipkama GOR in DOL spreminjate od 0 do 8 (najbolj občutljivo). Za potrditev spremembe pritisnite tipko M. Uspešna sprememba se izpiše kot L-S , neuspešna sprememba pa kot L-F.
Občutljivost senzorja trka pri spuščanju
Istočasno za 5 sekund držite tipki M in T, dokler miza ne zapiska, na ekranu pa utripa S-1. Nato pritiskajte tipko DOL, dokler se na ekranu izpiše S-4. Nato pritisnite tipko M in na ekranu se bo prikazala stopnja občutljivosti, katero lahko s tipkama GOR in DOL spreminjate od 0 do 8 (najbolj občutljivo). Za potrditev spremembe pritisnite tipko M. Uspešna sprememba se izpiše kot L-S , neuspešna sprememba pa kot L-F.
Občutljivost senzorja stabilnosti
Istočasno za 5 sekund držite tipki M in T, dokler miza ne zapiska, na ekranu pa utripa S-1. Nato pritiskajte tipko DOL, dokler se na ekranu izpiše S-5. Nato pritisnite tipko M in na ekranu se bo prikazala stopnja občutljivosti, katero lahko s tipkama GOR in DOL spreminjate od 0 do 8 (najbolj občutljivo). Za potrditev spremembe pritisnite tipko M. Uspešna sprememba se izpiše kot L-S , neuspešna sprememba pa kot L-F.