Izbira profesionalcev.

Navodila za uporabo pisalne mize optiSMART

Montaža pisalne mize ni zahtevna in traja približno 15-25 minut. Za sestavljanje miznega podnožja so vsa orodja in ključi že priloženi, za montažo mizne plošče pa potrebujete meter in vrtačnik ali vrtalni stroj, saj mizne plošče še nimajo ivrtanih lukenj.

1. Korak

Razmak med levo in desno nogo pisalne mize

Najprej nastavite širino podnožja, ta se lahko nastavi od 100cm do 160cm. Podnožje je priporočljivo nastaviti na širino, ki je približno 10-20cm krajša od dolžine delovne plošče.

2. Korak

Povezovanje leve in desne noge

Pri drugem koraku pritrdite levo in desno nogo podnožja.

3. Korak

Nastavki na pisalni mizi

Na vsako od nog pritrdite še nastavek. V luknjice na nastavkih vstavite gumijaste podložke. Podložke zmanjšujejo prenos vibracij iz mizne plošče na podnožje in obratno.

4. Korak

Podstavki na pisalni mizi

Na vsako od nog pritrdite še podstavek. V vsak podstavek pritrdite nastavljive podložke, ki se pri zadnjem koraku uporabijo za fino nastavitev lege pisalne mize.

5. Korak

Povezava s teleskopsko osjo

Nogi povežite s teleskopsko osjo. Na osi so plastične matice, ki jih je prej potrebno odtegniti, da se lahko os raztegne.

6. Korak

Pritrditev delovne plošče

Za natančno montažo mizne površine na podnožje, naprej mizno ploščo položite na tla. Nato obrnite dvižno podnožje in ga pozicionirajte na sredino mizne plošče. Preden ploščo fiksirate z vijaki, z metrom še enkrat preverite odmike od robov. Plošče nimajo izvrtanih lukenj, zato za montažo potrebujete vrtačnik ali vrtalni stroj.

Nasveti in priporočila

Nasvet #1
Mizna plošča nima izvrtanih lukenj za pritrditev podnožja. Vijaki so priloženi, vendar morate luknje narediti sami, zato vam pri montaži priporočamo uporabo vijačnika ali vrtalnega stroja. Drugega orodja ne potrebujete, saj so imbus ključi za sestavljanje podnožja že priloženi.
Nasvet #2
Za natančno montažo mizne plošče na sredino podnožja, vam svetujemo, da mizno plošo položite na tla, obrnete podnožje in ga z metrom pozicionirate točno na sredino. Ko bo plošča natančno na sredini, jo privijete s priloženimi vijaki.

Nasvet #3
Vijaki za pritrditev mizne plošče so priloženi. V primeru, da uporabljate mizno ploščo drugega proizvajalca, vam svetujemo, da najprej preverite dolžino vijakov in debelino mizne plošče. V kolikor so daljši od debeline plošče, boste pri montaži prevrtali zgornjo stran mizne plošče.
Nasvet #4
Med montažo pisalne mize ali med uporabo se lahko zgodi, da leva in desna noga nista na isti višini, mizna plošča pa stoji postrani. Rešitev za odpravo tega problema si lahko ogledate v videu spodaj.


Popravilo neenakomerne višine leve in desne noge

Neenakomerna višine leve in desne noge se največkrat pojavi, ko teleskopska os ni dobro nameščena ali pa se iztakne med uporabo. Če uporabnik tega ne opazi, pri dvigovanju dviguje samo eno stran mize in pisalna miza ni več v ravnovesju. Za odpravo tega problema je potrebno najprej spraviti obe nogi na enako višino in šele nato spet vstaviti teleskopsko os. Za več podrobnosti si lahko ogledate video, kjer je prikazan celoten postopke odprave napake, skupaj z nasveti.

Uporaba kontrolne enote

Dviganje in spuščanje pisalne mize

Pisalna miza se dviga in spušča s pritiskom na tipki GOR in DOL. Za dvig ali spust morate tipko držati, na željeni višini pa jo izpustite in pisalna miza se bo ustavila. Pisalna miza ima vgrajen varnostni mehanizem, ki jo ustavi ob trku v oviro ali ob močnejšem udarcu.

Programiranje MEMORY funkcije

Pisalna miza ima vgrajeno funkcijo MEMORY. S to funkcijo lahko shranite tri različne višine pisalne mize. Za vnos višine morate najprej nastaviti pisalno mizo na željeno višino. Pritisnite tipko M, nato pa pritisnite eno od tipk 1,2 ali 3 in višina se bo shranila na to tipko.

Resetiranje pisalne mize

Funkcija RESET ponastavi senzorje in elektromotor v pisalni mizi in skalibrira merilnik višine. Resetiranje se lahko opravi na katerikoli višini, pisalno mizo pa je potrebno izklopiti iz vtičnice. Ob ponovnem vklopu v vtičnico je potrebno držati tipko DOL. Pisalna miza se bo spustila do najnižje višine, na ekranu se bo izpisalo RST. Šele ko se na ekranu ponovno izpiše višina, lahko spustite tipko DOL. Priporočljivo jo je uporabiti pred prvo uporabo, ali v primeru, ko pisalna miza na ekranu izpiše kakšno napako. Za podroben opis napak lahko preberete seznam spodaj.

Izbira merilne enote cm/inch

Ekran pisalne mize lahko višino izpisuje v centimetrih ali inčih. Pisalne mize privzeto uporabljajo centimetre, v kolikor se zgodi, da uporabnik pisalne mize med uporabo naključno zamenja ti dve enoti, lahko s tem postopkom enostavno odpravite to napako. Za zamenjavo merske enote je naprej potrebno pisalno mizo izklopiti iz vtičnice in ob ponovnem vklopu takoj po pisku držati tipko T več kot 3 sekunde, do ponovnega piska.


Izpis napak na ekranu pisalne mize

V kolikor pri delovanju pisalne mize pride do napake, se šifra napake izpiše na ekranu. Te napake in rešitve zanje so sledeče:
HOT
Pregretje elektromotorja. Pisalno mizo prenehajte uporabljati za približno 20 minut, da se lahko ohladi. Pisalne mize ne izklapljajte iz vtičnice.
E01
Prevelika obremenitev. Razbremenite pisalno mizo in opravite postopek resetiranja.

ER02
Pregretje elektromotorja ali kontrolne enote. Pisalno mizo prenehajte uporabljati za približno 20 minut, da se lahko ohladi. Pisalne mize ne izklapljajte iz vtičnice.

ER03
Ni signala iz motorja noge. Preverite če so vsi kabli in konektorji med nogami in kontrolno enoto trdno pritrjeni. Pisalno mizo za nekaj minut izklopite iz vtičnice in opravite resetiranje.
ER04
Kratek stik na elektromotorju, potrebno je popravilo ali menjava elektromotorja.


ER05
Napaka v električnem napajanju. Preverite ali na napajalniku gori zelena lučka. Ta mora ob pravilnem delovanju goreti neprekinjeno. Pisalno mizo za nekaj minut izklopite iz vtičnice in opravite resetiranje.
Pomoč pri nakupu