Izbira profesionalcev.

Navodila za uporabo pisalne mize proSMART2

Montaža pisalne mize ni zahtevna in traja približno 15-25 minut. Za sestavljanje miznega podnožja so vsa orodja in ključi že priloženi, za montažo mizne plošče pa potrebujete meter in vrtačnik ali vrtalni stroj, saj mizne plošče še nimajo ivrtanih lukenj.

1. Korak

Razmak med levo in desno nogo pisalne mize

Najprej nastavite širino podnožja, ta se lahko nastavi od 108cm do 180cm. Podnožje je priporočljivo nastaviti na širino, ki je približno 10-20cm krajša od dolžine delovne plošče.

2. Korak

Pritrjevanje vertikalnega dvižnega nosilca

Pri drugem koraku pritrdite levo in desno nogo podnožja. V vsaki od nog nogi je vgrajen elektromotor, ki pa ga zanekrat še ni potrebno povezovati na kontrolno enoto.

3. Korak

Vrtljivi podstavki preprečujejo zibanje pisalne mize

Na vsako od nog pritrdite podstavek. V vsak podstavek pritrdite nastavljive podložke, ki se pri zadnjem koraku uporabijo za fino nastavitev lege pisalne mize.

4. Korak

Gumijaste podložke preprečujejo zibanje mizne plošče

Na vsako od nog pritrdite še nastavek. V luknjice na podnožju vstavite gumijaste podložke. Podložke zmanjšujejo prenos vibracij iz mizne plošče na podnožje in obratno.

5. Korak

Dvižno podnožje obrnite in pritrdite ploščo

Za natančno montažo mizne površine na podnožje, naprej mizno ploščo položite na tla. Nato obrnite dvižno podnožje in ga pozicionirajte na sredino mizne plošče. Preden ploščo fiksirate z vijaki, z metrom še enkrat preverite odmike od robov. Plošče nimajo izvrtanih lukenj, zato za montažo potrebujete vrtačnik ali vrtalni stroj.

6. Korak

Fina nastavitev lege pisalne mize

Preden pisalno mize vključite, morate obvezno pritrditi kontrolno enoto na mizno ploščo. Kontrolna enota vsebuje senzorje, zato v primeru, ko ni pritrjena in se prosto giblje, javlja napako. Pred prvo uporabo je priporočljivo narediti še RESET postopek, ki je opisan spodaj.

Nasveti in priporočila

Nasvet #1
Mizna plošča nima izvrtanih lukenj za pritrditev podnožja. Vijaki so priloženi, vendar morate luknje narediti sami, zato vam pri montaži priporočamo uporabo vijačnika ali vrtalnega stroja. Drugega orodja ne potrebujete, saj so imbus ključi za sestavljanje podnožja že priloženi.
Nasvet #2
Za natančno montažo mizne plošče na sredino podnožja, vam svetujemo, da mizno plošo položite na tla, obrnete podnožje in ga z metrom pozicionirate točno na sredino. Ko bo plošča natančno na sredini, jo privijete s priloženimi vijaki.

Nasvet #3
Vijaki za pritrditev mizne plošče so priloženi. V primeru, da uporabljate mizno ploščo drugega proizvajalca, vam svetujemo, da najprej preverite dolžino vijakov in debelino mizne plošče. V kolikor so daljši od debeline plošče, boste pri montaži prevrtali zgornjo stran mizne plošče.
Nasvet #4
V kontrolni enoti pisalne mize se nahajajo senzorji za stabilnost mize. V kolikor ta kontrolna enota ni trdno fiksirana na spodnjo stran mizne plošče, pisalna miza javlja napake. Zato je pred prvim poskusom delovanja potrebno kontrolno enoto trdno pritrditi na mizno ploščo.

Uporaba kontrolne enote

Dviganje in spuščanje pisalne mize

Pisalna miza se dviga in spušča s pritiskom na tipki GOR in DOL. Za dvig ali spust morate tipko držati, na željeni višini pa jo izpustite in pisalna miza se bo ustavila. Pisalna miza ima vgrajen varnostni mehanizem, ki jo ustavi ob trku v oviro ali ob močnejšem udarcu. Celoten postopek dviganja in spuščanja pisalne mize si lahko ogledate na videu.

Programiranje MEMORY funkcije

Pisalna miza ima vgrajeno funkcijo MEMORY. S to funkcijo lahko shranite štiri različne višine pisalne mize. Za vnos višine morate najprej nastaviti pisalno mizo na željeno višino. Nato pritisnite in držite tipko M, dokler ne začne ekran utripati. Potem pritisnite eno od tipk 1,2,3 ali 4 in višina se bo shranila na to tipko. Celoten postopek programiranja pisalne mize si lahko ogledate na videu.

Resetiranje pisalne mize

Funkcija RESET ponastavi senzorje in elektromotorje v pisalni mizi in skalibrira merilnik višine. Resetiranje se lahko opravi na katerikoli višini, pri postopku pa morate sočasno držati tipki GOR in DOL, vse dokler pisalna miza ni v najnižji poziciji. Tipki morate držati do piska, ki označuje uspešen postopek resetiranja. Priporočljivo jo je uporabiti pred prvo uporabo, ali v primeru, ko pisalna miza na ekranu izpiše kakšno napako. Za podroben opis napak lahko preberete seznam spodaj. Celoten postopek resetiranja pisalne mize si lahko ogledate na videu.

Izpis napak na ekranu pisalne mize

V kolikor pri delovanju pisalne mize pride do napake, se šifra napake izpiše na ekranu. Te napake in rešitve zanje so sledeče:
E00
Potrebno je resetiranje pisalne mize.

E01
Preobremenitev mize, ko se pisalna miza uporablja neprekinjeno več kot 300 sekund. Napaka se odpravi sama po 3 minutah mirovanja.
E02
Razlika med višinami posameznih nog je več kot 10mm. Potrebno je opraviti resetiranje pisalne mize.

E03 ali E04
Trk ali neravnovesje pisalne mize. V kolikor do trka ali neravovesja ni prišlo, je potrebno preveriti, če je kontrolna enota trdno pritrjena na delovno ploščo. V kontrolni enoti se nahajajo senzorji, v kolikor ta ni trdno fiksirana, pisalna miza javlja napako.
E11
Prevelika teža na levi nogi. Razbremenite pisalno mizo in opravite resetiranje.
E12
Prevelika teža na desni nogi. Razbremenite pisalno mizo in opravite resetiranje.
E21 ali E31
Ni signala iz leve noge. Preverite če so vsi kabli in konektorji med nogami in kontrolno enoto trdno pritrjeni. Nato opravite resetiranje pisalne mize.
E22 ali E32
Ni signala iz desne noge. Preverite če so vsi kabli in konektorji med nogami in kontrolno enoto trdno pritrjeni. Nato opravite resetiranje pisalne mize.
Pomoč pri nakupu